Bildbeskrivning

+46(0)705 939327

bjorn.giulianetti@alumni.chalmers.se

GIULIANETTI - ENTERPRISE.

Ledningssystem för Verksamhetsutveckling

"Quality is not an act it's a habit"

(Aristotle 384-322 B.C)

Bildbeskrivning

De allra flesta har en uppfattning om begreppet Kvalitet, oftast utifrån privata erfarenheter. Däremot är den professionella uppfattningen om begreppet oftast låg. Tex har man svårt att skilja på Kvalitetssäkring resp Kvalitetsledningssystem.


För att nå framgång med Ledningssystem och för att få ett positivt resultat på Bottom-line räcker inte en intiutiv uppfattning om tex ISO9001 eller andra metoder. Ledningssystemen måste som minimum omfatta följande krav:

 • Mätbara mål. Genomtänkta & adekvata för resp verksamhet

 • Revisioner. Väl genomförda, analyserade & kommunicerade Top-mgmt

 • Ledningens genomgång. Rätt använd ett unikt forum för att ge Högsta ledningen möjlighet till genomlysning & penetrering av Ledningssystemen, samt  beslut om fortsatt inriktning, ständig förbättring.

Björn Giulianetti (M.Sc)

 

har arbetat i drygt ett decennium med Verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt, med fokus på Kvalitet, Miljö och Hållbarhet i uppdrag som global Kvalitetschef.

 

Tidigare långvariga uppdrag som Projektledare har gett mig insikten att uppdrag, så långt som möjligt, bör drivas i Projektform med tydliga gränser i tid, pengar & resurser, med Team från olika kompetenser och befattningar.

 

Mina Uppdragsområden omfattar:

 

a) VERKSAMHETSUTVECKLING:

 1. Granskningar av samtliga org-nivåer inkl Top-mgmt. Fokus Kvalitet (ISO9001, Lean mm), Miljö (ISO14001), arbetsmiljö (AFS2001, samt ISO45001), Kompetensförsörjning (SS 624070).
 2. Utvärdering och analys av ovan (1), här ligger det egentliga värdet.
 3. Kvalitetsbristkostnader och Avvikelsehantering, pengar att spara om dessa analyseras systematiskt (korrigerande och förebyggande åtgärder kopplat till Riskhantering).
 4. Benchmarking, hur gör konkurrenterna.
  "Benchmarking - den största förändringskraften. Att jämföra sig med de bästa är kanske den starkaste förändringskraften som finns" (citat Percy Barnevik).

b) KOMPETENSFÖRSÖRJNING:

 1. Utbildningsinsatser inom Verksamhetsutveckling (a),
 2. Kompetensanalyser (behov, kartläggning & gap) skräddarsydda/ företagsunika,
 3. Utbildningsprogram (för såväl nyanställd som befintlig personal) skräddarsydda/ företagsunika.

c) ENGINEERING/ MATERIALTEKNIK:

 1. Besiktningar/ utredningar av företrädelsevis befintliga stålkonstruktioner avseende:
  *Ytbehandlingar & materialval mot Korrosion & Slitage.
  Enligt uppgift (KI) korroderade 90 miljarder SEK bort enbart i Sverige 2004.
  * Svetsförband.
  * Härdningsförfarande.

Kontakta mig förutsättningslöst för en Offert. Kan avse mindre uppdrag om ngn dag till mera omfattande uppdrag.

 

Vision,

 

Ständig Förbättring & Optimering.

 

Affärside,

 

Giulianetti Enterprise erbjuder Kompetens, Metodik & Rådgivning till förbättring av Verksamheters utveckling kommersiellt och strukturellt.

 

Såväl Industri som Offentlig verksamhet är välkomna.

Aktualiteter:

 

Uppgraderas våren 2019


 

Aktualiteter:

 

Flertalet arbetsplatsolyckor kan undvikas genom regelbundna riskbedömningar av arbetsplatser, AFS2001 (lagkrav).

Länk till av Polisen publicerade arbetsplatsolyckor, dessvärre upprepas tragiska & kostsamma olyckor över tid.


1 juli 2014 skärpte svenska myndigheter sanktioner vid arbetsmiljöbrott. Så tex ökades maximalt bötesbelopp från 100000 SEK till 1 miljon SEK. Ref info från riksdagen.